วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:28 น.

กิจกรรม

เซเว่นฯมอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทน ในจ.สุรินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.51 น.

 

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ สานต่อนโยบาย "7 Go Green Mission 2021" เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และปลูกป่าทดแทนในโครงการ "สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" โดยมี นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ (กลาง) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ และ โครงการ "โคก หนอง นา" โดยมี นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์  (ซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนใน 17 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน