วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:55 น.

กิจกรรม

"นาวาธรรม" ธรรมะดีรับปีใหม่ จากพระธรรมวชิรโมลี

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 11.32 น.

"นาวาธรรม"  ธรรมะดีรับปีใหม่ จากพระธรรมวชิรโมลี
 

 


          มนุษย์ถ้าปราศจากธรรมแล้ว ย่อมอยู่ในสภาพที่ไม่ไกลจากสัตว์ทั่ว ๆ ไป พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวาฯ กรุงเทพฯ ได้เมตตามาบรรยายในหัวข้อ "นาวาธรรม"  บนเวทีธรรมบรรยาย "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

          "ธรรมะ คือ ความจริงที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้ ถ้ามนุษย์ไม่มีศาสนา คงจะร้ายยิ่งกว่าสัตว์ เนื่องจากเมื่อโลกมนุษย์นี้ไม่สมบูรณ์ พระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงบัญญัติหลักธรรมขึ้นมา ทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรมเป็นของตัวทั้งนั้น เพื่อให้ศาสนิกนั้น ๆ ได้ศึกษาและปฏิบัติตาม" พระธรรมวชิรโมลี กล่าว
หลักคำสอนทางพุทธศาสนาของเรานั้นลึกซึ้ง เพื่อให้คนเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน เปลี่ยนแปลง แปรผันไป ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงปฏิบัติจนจิตใจ พ้นจากสภาพที่เราเรียกว่ากิเลส 3 กองใหญ่ ๆ ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

          ท่านได้ยกหลักคำสอนของพระองค์ท่าน ตามที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้ 3 ประการใหญ่ ๆ นั่นก็คือ หนึ่ง สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง สอง กุสะลัสสูปะสัมปะทา ทำแต่สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น สุดท้าย สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง ทำจิตใจของตัวเองให้สะอาดผ่องแผ้วอยู่เสมอ

          ท่านกล่าวทิ้งท้ายว่า  "ถ้าคนเราเกิดมาสมบูรณ์จริง ๆ ไม่ต้องมีศาสนาเลย ศาสนาเกิดก็เพราะคนทำผิด จึงมีหลักศาสนาเกิดก่อนกฎหมาย เมื่อก่อนคนเราเคารพศาสนา พอผู้นำ แนะว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร เหมาะสม ไม่เหมาะสม ก็เชื่อ พากันปฏิบัติตาม เมื่อนาน ๆ เข้า คนมีจำนวนมากขึ้น ประชากรของโลกมากขึ้น สุดท้ายอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีการฉกชิงวิ่งราว มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ต่อสู้กันขึ้น ลักษณะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว ดังนั้น จึงมีกฎหมายตามมา เพื่อเป็นบทลงโทษ หลักคำสอนทางศาสนามาก่อน มาพร้อมกับมนุษย์เรานี่แหละ"

          พบกับเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ในหัวข้อ "มณีชีวิต" โดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาฯ กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 12:00-13:30 น. และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน