วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:41 น.

กิจกรรม

โครงการลูกพระดาบส ร่วมกับ สสว. และซีพี ออลล์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ร้านกาแฟสดและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ”

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.07 น.

 

ดร.เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยอาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร้านกาแฟสดและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 1 ให้กับ สมาชิกในโครงการลูกพระดาบส ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565

 

 

 

 โดยร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติจริง อาทิ การบรรยายเรื่อง "การสร้างแบรนด์ในธุรกิจกาแฟสด" ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกบาริสต้า" ,การฝึกปฏิบัติ "เรียนรู้สูตรมาตรฐานพร้อมสูตรต่างๆ และเทคนิคการชงกาแฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถต่อยอดเป็นวิชาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ณ PIM FOOD ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ 

หน้าแรก » กิจกรรม