วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:51 น.

กิจกรรม

กกต.-เลขาฯกกต. ร่วม พตส.12 มอบอุปกรณ์การเรียน บ้านพักเด็กและครอบครัวกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.08 น.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้มอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชน รวมเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท

หน้าแรก » กิจกรรม