วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:50 น.

กิจกรรม

บยส.26 คึกคักร่วมกันปลูกป่าเมืองระยอง

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 13.52 น.

บยส.26 คึกคักร่วมกันปลูกป่าเมืองระยอง

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 26 นำคณะโดย ท่านภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ,พินิจ จารุสมบัติ ประธานรุ่นฯ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยายที่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศน์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

หน้าแรก » กิจกรรม