วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:36 น.

กิจกรรม

รองเลขาธิการ กกต.ประธานการประชุมจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.59 น.

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพให้เเก่โฆษกประจำมหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum) ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคิลเเกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม