วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:05 น.

กิจกรรม

รองเลขาธิการ กกต. ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษา ม.สุโขทัยฯศึกษาดูงาน

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.11 น.

นายสมยศ อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์สายด่วน 1444 ชั้น 2 และศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร