วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:27 น.

ยานยนต์

นิสสัน สนับสนุนวันเด็กให้กับชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 11.49 น.

นิสสัน สนับสนุนวันเด็กให้กับชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่
ชวนท่องโลกรถยนต์เพื่อการขับขี่ในอนาคต

 

 

นิสสัน ประเทศไทยสนับสนุนวันเด็กประจำปี 2565พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคตจากนิสสันให้กับเด็ก ๆ ครอบครัว และชุมชน ที่อาศัยอยู่ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงานของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย.  กิจกรรมวันเด็กของนิสสัน ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ณ
หมู่บ้านเกาะพิจิตร ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ซึ่งชุมชนเป็นพื้นที่ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯตั้งอยู่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการทำงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่อย่างใกล้ชิด

 

 

ในปีนี้ นิสสันมอบความสนุกสนานให้แก่เยาวชนโดยได้มอบรถไฟฟ้าของเล่นนิสสันลีฟเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับขี่ในอนาคตเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงนวัตกรรมยานยนต์ที่ช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้สนุกกับขนมของเล่นและของขวัญจากนิสสันได้จากที่บ้านซึ่งงานนี้จัดขึ้นตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

“นิสสัน เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อทุก ๆ สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งลูกค้า พนักงานและผู้จำหน่ายของเราทำงานและอยู่อาศัยเรายินดีมากที่ได้ส่งมอบความสุขพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”กิจกรรมวันเด็กที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือเป็นประเพณีของเราที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี” นายอัครพล แก้วพินิจ กรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต นิสสันมอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว