วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 07:40 น.

อาชญากรรม

ผู้การช้างจับมือผอ.สบอ.3 บุกยึดพื้นที่เจ้าสัวพันล้าน รุกป่าเขาแหลม เกือบ200ไร่

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.13 น.
ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ  ศิลปอาชา  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการป้องกัน และปราบปรามกับกลุ่มนายทุนบุกรุกป่า โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ อย่างเฉียบขาด
 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536  พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จนท.ศปก.พป. นำกำลังกว่า30นาย เข้าตรวจสอบ การกระทำผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
โดยกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ บ้านลิเจีย ม.4  พิกัด E53176 N 1665136 พบว่าภูมิประเทศโดยรอบริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มีทัศนียภาพสวยงาม มีเกาะใหญ่เล็กกระจายอยู่รอบพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ลักษณะโค้งเว้าเป็นแหลมยื่นไปในน้ำ สวยงามเป็นอย่างมาก พื้นที่มีการปรับจนราบเรียบโล่งเตียน  มีร่องรอยการปลูกพืชมันสำปะหลัง กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า เป็นจำนวน6แปลง 197ไร่ 1งาน75ตารางวา พร้อมปักป้ายตรวจยึดในพื้นที่ทั้ง6แปลง
 
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จนท.ศปก.พป. ร่วมกันเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะเจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาแหลม ได้ทำการสำรวจตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้ถือครองที่ดินทำกินของราษฎร ในพื้นที่อุทยานฯเขาแหลม ตามมติครม.30 มิ.ย.2541 ที่แจ้งการสำรวจตกหล่น จำนวน95ราย
 
จากการตรวจสอบพบพิรุธ ในเอกสารหลักฐานการครอบครองพื้นที่ ของนายมนตรี  มังกรกนกและบุคคลทั้งชายและหญิง ในตระกูลมังกรกนก จำนวนรวม5ราย พื้นที่197ไร่ 1งาน75ตารางวา เนื่องจากเดิมเมื่อปีพ.ศ. 2556 พื้นที่แห่งนี้ผู้ครอบครองคือ นายแดง นวลขำดีแท้  จากนั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2558 พบว่ามีการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเดิมเป็นนายมนตรี  มังกรกนก อีกทั้งตรวจสอบพบว่าในพื้นที่จำนวน 197ไร่ 1งาน75ตารางวา ผู้ครอบครองมีรายชื่อ เป็นบุคคลหญิงชายในตระกูลมังกรกนกทั้งสิ้น อีกทั้งบุคคลทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯทั้งสิ้น ทั้งนี้ตามมติครม.30 มิย.2541 บุคคลทั้งหมดไม่มีคุณสมบัติ ในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
 
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน.เปิดเผยต่อไปว่า พื้นที่ซึ่งทำการตรวจยึดนี้  นายมนตรี  มังกรกนก ภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงศ์ช่าง จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 พันล้านบาท กับพวกรวม 6 คน ประกอบไปด้วย ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก นางสาวศิริกุล มังกรกนก นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก นายภูริพงศ์ มังกรกนก นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี  โดยมอบหมายให้นายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์  และนายวันชัย นวลขำดีแท้  ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน นำชี้ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
 
หลังจากเข้าครอบครอง เปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเอง เจ้าสัวมนตรีฯกับพวก ได้นำรายชื่อดังกล่าว เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ การครอบครองที่ดินของราษฎร ในพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับรอง เพราะที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้ช่วยเหลือราษฎรเดิม ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่เดิม ก่อนหรือหลังประกาศเขตสงวนหวงห้ามครั้งแรก และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันด้วย   
 
โดยบุคคลภายนอก ที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธ์มาจากราษฎรเดิม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรน ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ดังกล่าว  และการกระทำที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 นั้น ทำให้เกิดการบุกรุกป่า เพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่มเติม จากการที่ขายไป  หรือโอนไป  ทำให้เกิดวัฐจักรการบุกรุกป่าไม่มีสิ้นสุด เป็นการกระทบกระเทือน ต่อการปกป้องดูแลรักษาป่า และสิ่งแวดล้อม
 
ซึ่งหลักเกณฑ์ด้านป้องกันทรัพยากรป่าไม้ หรืออื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได้บัญญัติไว้ว่า การ    กระทำใดๆ ที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเฉียบขาด
 
โดยหลังจากคณะเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนครบแล้ว ในวันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้เดินทางมาตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าว ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ที่4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขณะตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าว ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ  จึงได้ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าว
 
ดังนี้ 1.นายมนตรี  มังกรกนก  ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้จำนวน 45ไร่ 31 ตารางวา ดร.นางปัญจรัตน์ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้47ไร่3 งาน 72 ตารางวา นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 26 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้46 ไร่ 96 ตารางวา นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 25 ไร่ 2 งาน 75 ตาราวา นายภูมิพงษ์    มังกรกนก 5ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา  รวมทั้งหมด 197ไร่ 1งาน 75 ตาราวา 
 
แล้วบันทึกเรื่องราวนำ ส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวนายมนตรี มังกรกนก กับพวกรวม 6คน รวมทั้งนายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ นายวันชัย นวลขำดีแท้ ผู้สนับสนุน   มาดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐานยึดถือ ครอบครอง ในที่ดินในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท  และคณะเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) กฎหมายอุทยานแห่งชาติ  2562ได้ติดป้ายประกาศ ห้ามมินายมนตรี มังกรกนก กับพวกหรือบุคคลใด กระทำการใดๆในที่ดินแปลงดังกล่าว จนกว่าคดีถึงที่สุด หากฝ่าฝืนประกาศต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และค่าปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะยุติการกระทำนั้น

หน้าแรก » อาชญากรรม