วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:25 น.

อาชญากรรม

กรมอุทยานฯ งัดแผน SMART Patrol ลาดตระเวน จับมอดไม้เขมรลักลอบตัดไม้

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.36 น.
นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ ว่า  ได้รับคำสั่ง จากนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายธีระยุทธ    วงศ์ไพเสริฐ ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ทำการจัดเจ้าหน้าที่ ออกลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบตัดไม้ พื้นที่ป่าไม้ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนถูกบุกรุกและโคนล้มไม้มีค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีชาวกัมพูชา ลักลอบเข้ามาตัดไม้ อยู่เป็นประจำ โดยใช้แผน SMART Patrol ลาดตระเวน หาข่าว  วางแผน ตรวจยึด จับกุม อย่างรอบคอบ ตามแผนการสั่งการของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  จึงได้สั่งการให้ นายรังษี ธรรมะ หน.ศูนย์พิทักษ์ป่าที่ 2  พร้อมด้วย นายสาธิต ภานุมาศ  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา  จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 15 นาย ออกลาดตระเวน บริเวณป่าทิศเหนือช่องเปรียจำบ๊อก ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ 1.5 กม. ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
โดยใช้แผนซ้อนแผน ในการจับกุม “ ต้นไม้ทุกต้น มีชีวิตและมีค่า มหาศาล เป็นแหล่งอาหาร และเป็นต้นน้ำ ได้สร้างชีวิตทั้งคนและ สัตว์ป่า ควรปกป้อง คุ้มครอง เพื่อความยั่งยืนมั่นคงของชาติและ  ลูกหลานต่อไป     โดยให้ใช้แผน SMART Patrol ลาดตระเวน หาข่าว  วางแผน ตรวจยึด จับกุม อย่างรอบคอบ และ เจ้าหน้าที่ทุกนาย ต้องปลอดภัย ให้ปิดล้อมจับกุม  ควบคุมพื้นที่ ปิดทางเข้า-ออก”  แผนดังกล่าว ใช้ได้อย่าง แม่นยำ เจ้าหน้าที่ ทุกนายปลอดภัย  พิกัดจุดไม้ที่ถูกโคนล้ม 3 จุด เจ้าหน้าที่   ผู้พิทักษ์ป่า 15 นาย แบ่งกำลัง ควบคุมพื้นที่ ทั้ง 3 จุด 3 วัน  วางแผน ปิดทางออก รวบผู้กระทำความผิดได้ 6 คน เป็นชาวกัมพูชา การลาดตระเวน Smart Patrol
 
ในระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 64 เข้าควบคุมพื้นที่ ปิดทางเข้า-ออก แบ่งกำลังซุ้มเฝ้า ตามกลยุทธ์ที่ฝึกฝนมา ในขณะที่ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นทีรับผิดชอบ  ในแต่ละพิกัด แต่ละจุด สามารถ ดำเนินการ ได้ ดังนี้
 
ในวันที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 19.24 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา  1 คน   ชื่อ นายพอล ลี อายุ 19 ปี ราษฎรบ้านร้อยห้า ต.ปะอาว อ.ตรอเปรียงปราสาท จ.อุดรมีชัย  ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ไม้มะค่าโมง แปรรูป ขนาด 230x25x5 ซม.จำนวน 1 แผ่น ปริมาตร 0.03 ลูกบาศก์เมตรไฟฉายคาดศีรษะ 1 อัน ซึ่งผู้ต้องหาเดินทาง   มาด้วยกัน 2 คน  เจ้าหน้าที่สามารถจับได้ 1 คน หลบหนีได้ 1คน แจ้งข้อหา พรบ. ป่าไม้ 2484 มาตรา 11,48 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 มาตรา 53,55(5) ในส่วน พรบ.คนเข้าเมือง 2522 ได้ขอให้ พนักงานสอบสวน สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินคดีต่อไป
 
 
และในวันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 11.40 น. จับกุมผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา 2 คน ชื่อ นายเฮ้ง  เกี่ย อายุ 38 ปี และนายวัน โยน อายุ 40 ปี ทั้ง 2 คน อยู่บ้านร้อยห้า ต.ปะอาว อ.ตรอเปรียงปราสาท จ.อุดรมีชัย  ตรวจยึดของกลาง ไม้มะค่าโมงแปรรูป  ขนาด230x26x5 จำนวน 2 แผ่นปริมาตร 0.06 ลบม. ,เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง,,ปืนแก๊ป จำนวน 1 กระบอก,ไฟฉายคาดศรีษะ จำนวน 2 อัน เหตุเกิดที่พิกัด 0413911 E,1591556 N ซึ่งผู้ต้องหา มา ด้วยกัน 5 คน จับได้ 2 คน หลบหนีไปได้ 3คน  แจ้งข้อกล่าวหา พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11,48 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 มาตรา 53,55(5)  พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ 2545 มาตรา 4 ในส่วน พรบ.คนเข้าเมือง 2522 และ พรบ .อาวุธปืนฯ ได้ขอให้ พงส.สภ.ภูสิงห์ เป็นผู้ดำเนินคดี
 
และ เวลา 15.30 น วันที่ 11 ม.ค.64 เจ้าหน้าที่ทำการ จับกุมผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา จำนวน 3 คน  นายสด ซีน อายุ 44 ปี,นายเลิง บุญเทือน อายุ32 ปี,นายลา เคลีด อายุ 39 ปี ทั้ง 3 คน เป็นราษฎรบ้านร้อยห้า ต.ปะอาว อ.ตรอเปรียงปราสาท จ.อุดรมีชัย) ตรวจยึดไม้มะค่าโมงแปรรูป จำนวน 3 แผ่น ปริมาตร 0.09 ลบม. ,เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง,หไฟฉายคาดศรีษะ จำนวน 3 อัน แจ้งข้อกล่าวหา พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 11,48 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 มาตรา 53,55(5) พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ 2545 มาตรา 4  ในส่วน พรบ.คนเข้าเมือง 2522 ได้ขอให้ พงส.สภ.ภูสิงห์ เป็นผู้ดำเนินคดีต่อ
 
สำหรับของกลางในคดีทั้ง 3 คดี ได้นำออกจากที่เกิดเหตุ และจะได้ขออนุมัติพนักงานสอบสวนนำไปเก็บรักษาตามระเบียบต่อไป ในการจับกุมครั้งนี้  ได้ขอความร่วมมือ จนท รพ.สต.บ้านแซร์สะโบว์ อ.ภูสิงห์ ทำการคัดกรอง Covid-19 สอบสวนประวัติ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน และ จนท. ชุดผู้จับกุม จำนวน 15 คน เพื่อเฝ้าระวัง  ก่อนนำส่ง พงส.สภ.ภูสิงห์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป