วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:53 น.

เศรษฐกิจ

“อาคม” ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.53 น.

“อาคม” ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน


       

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) โดยมี พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและตรวจความคืบหน้าโครงการฯ ณ สถานีรถไฟหนองคาย
       

 สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย รวมระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ - นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร/2. ระยะที่ 2 นครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร ทั้งนี้ นายอาคม ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันและในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ และสามารถเชื่อมต่อในระบบโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ รถไฟ กับ ถนน, รถไฟ กับ รถโดยสารสาธารณะ, รถไฟ กับ สนามบิน, รถไฟ กับ ท่าเรือ และรถไฟ กับ รถไฟ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยควรจัดหาระบบดิจิทัล Application ต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มช่องทางในการให้บริการได้มากขึ้น
         

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจขบวนรถไฟใหม่สำหรับการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของสถานีและบนขบวนรถไฟ