วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 07:08 น.

เศรษฐกิจ

3 การไฟฟ้าไทย จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์การไฟฟ้าสิงคโปร์

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.54 น.

3 การไฟฟ้าไทย จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์การไฟฟ้าสิงคโปร์

 

 

3 การไฟฟ้าไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์กับการไฟฟ้าสิงคโปร์ “CEAT –SP Group Friendly Games 2019” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 โดย กฟผ. เปิดศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์รองรับการแข่งขัน พร้อมนำคณะนักกีฬาเข้าชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย 

 

 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการเงิน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้แทนของ 3 การไฟฟ้าไทย ร่วมต้อนรับ Mr.Michael Chin, Chairman of SP PowerGrid การไฟฟ้าสิงคโปร์ และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์กับการไฟฟ้าสิงคโปร์ “CEAT – SP Group Friendly Games 2019” ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

 

นายวิบูลย์  เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาประเพณี “CEAT – SP Group Friendly Games 2019” เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างการไฟฟ้าไทย (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) กับการไฟฟ้าสิงคโปร์ (SP Group) และในปีนี้ การไฟฟ้าไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา โดย กฟผ. เป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดหาสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ เน็ทบอล ฟุตซอล และเซปักตระกร้อ จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬากำธนสินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี และกอล์ฟจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟอัลไพน์ จังหวัดปทุมธานี

 

นอกจากนี้ กฟผ. ได้นำผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมคณะ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ของ กฟผ. ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาดูงานภารกิจด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. พร้อมสัมผัสกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าผ่านสื่อนำเสนอที่ทันสมั

 

“การแข่งขันกีฬาประเพณีดังกล่าว เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างการไฟฟ้าของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพบปะหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสอง ประเทศ” นายวิบูลย์ กล่าว