วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:10 น.

เศรษฐกิจ

“ไม่อันตราย” สายไฟฟ้าแรงสูงเรืองแสงมีเสียงซ่า ไม่ต้องตกใจ! เรียกว่าปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona)

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.25 น.

“ไม่อันตราย”สายไฟฟ้าแรงสูงเรืองแสงมีเสียงซ่า

ไม่ต้องตกใจ! เรียกว่าปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona)

 

ปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona) ที่เกิดถี่ขึ้นบริเวณแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงช่วงนี้ เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้ง และฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้บริเวณผิวลูกถ้วยสกปรก สภาพความเป็นฉนวนลดลง เกิดความเครียดของไฟฟ้าสูง เป็นผลให้อากาศบริเวณโดยรอบเกิดการแตกตัวออกมาในรูปของเสียงและแสง ปรากฏการณ์โคโรน่าที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในการส่งจ่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแต่อย่างใด เพียงก่อให้เกิดความรำคาญจากเสียงและแสงที่เกิดขึ้นบ้างเท่านั้น

อีกภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การดูแล ควบคุมและบำรุงรักษาการส่งจ่ายไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า งานตรวจสอบอุปกรณ์เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานซ่อมอุปกรณ์ชำรุด งานปรับปรุงระบบเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานตรวจรับสายส่งใหม่ งานติดตามแก้ไขสิ่งรุกล้ำในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า งานประชาสัมพันธ์ชุมชน และ งานทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่มีความสำคัญต่อระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า ต้องล้างทำความสะอาดในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Corona

กฟผ. ได้เฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมวางแผนดำเนินการดูแลอย่างใกล้ชิด ในการทำความสะอาดชุดลูกถ้วยในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโปรดแจ้งที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นวัตกรรมไทย ดังไกลระดับโลก “หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า”