วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:43 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟจัดพิธีครบรอบ109ปี โรงงานมักกะสัน

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 15.41 น.

รถไฟจัดพิธีครบรอบ109ปี โรงงานมักกะสัน

       

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานพิธีจัดงานทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการโรงงานมักกะสัน 109 ปี พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สีดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองตรงกับวันพระราชสมภพ และออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างร่มเงาให้กับประชาชนในพื้นที่
           

“ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงงานมักกะสัน 109 ปี โดยโรงงานมักกะสันถือเป็นหน่วยที่มีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาการของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นโรงงานซ่อมรถไฟขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวที่สามารถทำการซ่อมและประกอบรถจักรและรถพ่วงทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับการซ่อมบำรุงได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบรางใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย”
           

นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้มีการจัดประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีบวชต้นไม้ภายในโรงงานมักกะสัน โดยคัดเลือกต้นไม้ใหญ่มาร่วมทำพิธีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินกิจการงานการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายต่อไป