วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 08:00 น.

เศรษฐกิจ

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมสร้างห้องน้ำสุขสันต์

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 13.40 น.

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมสร้างห้องน้ำสุขสันต์

 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จังหวัดชลบุรี จำนวน 70,000 บาท พร้อมนำพนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมทาสีรอบรั้วโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม