วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:05 น.

เศรษฐกิจ

'จุรินทร์'ปลื้ม! เพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรไทยสู่รัสเซีย ขยายการค้าการลงทุนมุ่งเพิ่มตัวเลขส่งออก

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562, 18.59 น.

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 หลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศคู่ค้า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการพบกันกับรัฐมนตรีจากประเทศรัสเซีย เป็นการพบกันระหว่างตนกับ นาย แมกซิม โอเรียชกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย นั้นได้หารือถึงความร่วมมือเพราะความสัมพันธ์ของไทยกับรัสเซียนั้นมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเมื่อปี 2561 มูลค่า 3,489 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.44 โดยประเทศไทยยังขาดดุลการค้ากับรัสเซีย 1,160 ล้านเหรียญสหรัฐ เราส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์และชิ้นส่วนอัญมณีและเครื่องปรับอากาศ ข้าว และผลไม้ ส่วนรัสเซียได้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยที่สำคัญ คือ น้ำมันดิบ ปุ๋ย ถ่านหิน เป็นต้น

 

 

อย่างไรก็ตามรัสเซียกับไทยมีเอ็มโออยู่ระหว่างกัน ด้านการค้าและเศรษฐกิจเมื่อปี 2559 โดยขอบเขตของเอ็มโออยู่ระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นเน้นเรื่องความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านสินค้านั้นเน้นด้านสินค้าไฮเท็คและนวัตกรรม รวมถึงด้านเกษตร ยกตัวอย่าง เช่น ยางพารา ข้าว สินค้าประมง เนื้อวัว ข้าวสาลี สินค้าเกษตรแปรรูป และด้านการลงทุนและการบริการ

จากการหารือนั้นในเรื่องของข้อตกลงเอ็มโอยูจะนำไปสู่การลงนามในเดือนพฤศจิกายน 2561 ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายสำหรับประเทศไทยนั้นมั่นใจว่าถ้าจะมีการปรับปรุงโดยจะมุ่งเน้นในการลดปัญหาอุปสรรค ทางการค้าและเน้นการอำนวยความสะดวกเรื่องการค้าและการลงทุน อาจรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย เพราะแต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ประเทศไทยค่อนข้างมาก แล้วจะผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเขามีความต้องการจำนวนมากส่วนทางด้านอัญมณีและรถยนต์และชิ้นส่วนก็จะเพิ่มการส่งออกขึ้น และถ้าสามารถปรับปรุง เอ็มโอยูสำเร็จจะส่งผลไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้า 

 

รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงของการเปิดประชุมระหว่างอาเซียน-รัสเซีย โดยมี นาย แมกซิม โอเรียชกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย เป็นตัวแทน โดยนายจุรินทร์ ได้กล่าวเปิด การประชุมต้อนรับรัฐมนตรีจากรัสเซียว่า รัสเซียเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายก็มีพัฒนาการที่ดี โดยในปี 2018 อาเซียนและรัสเซียมีมูลค่าการค้าสูงถึง 19.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ร้อยละ 18 

เมื่อดูจากวาระการประชุมที่เราจะหารือกันในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างมาก ยกตัวอย่างเรื่องสำคัญ คือ แผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน-รัสเซีย ภายหลังปี 2017 ซึ่งมีความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการที่ดียิ่งในการขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย โดยบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างอาเซียนและ EEC และแผนงานความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในสาขาต่างๆ จะช่วยขยายโอกาสให้นักธุรกิจและนักลงทุนของทั้งสองภูมิภาค และก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดย่อม (MSMEs)