วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:00 น.

เศรษฐกิจ

รฟม.ไฟเขียวลดค่าโดยสารMRT2สาย ดีเดย์25ธ.ค.นี้

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 22.16 น.

รฟม.ไฟเขียวลดค่าโดยสารMRT2สาย ดีเดย์25ธ.ค.นี้

           

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.ว่าที่ประชุมได้อนุมัติแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าMRT 2สายทาง ประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยเป็นโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน โดยจะเริ่มในวันที่25 ธันวาคม 2562 รถไฟฟ้าMRT 2สายทาง ประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งจะทดลองเป็นระยะเวลา 3เดือน ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลตอบรับว่าได้ผลหรือไม่ มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งรฟม.จะนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อกระทรวงคมนาคม และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบต่อไป
             

“การจัดทำโปรโมชั่นดังกล่าวจะเริ่มในวันที่ 25ธ.ค.นี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยจะประเมินผล3เดือน หากได้รับการตอบรับจากผู้โดยสาร อาจจะพิจารณาขยายเพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ ได้มอบให้รฟม.จัดทำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณผู้โดยสารทั้ง 2เส้นทาง ร้อยละ10 ส่วนช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) คาดว่าจะเพิ่มได้ร้อยละ 12” นายสราวุธ กล่าว
           

สำหรับโปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาทต่อเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14 - 20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เดินทางเข้าสถานีแรก คิดค่าแรกเข้า 14 บาท

- เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท

- เดินทาง 2 สถานี ขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย
         

สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ/หรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมการเดินทางเชื่อม 2 สาย มีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บัตร MRT บัตร MRT PLUS บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานี เพื่อเติมโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เที่ยวเดินทาง จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท

- เที่ยวเดินทาง จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท

- เที่ยวเดินทาง จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท

- เที่ยวเดินทาง จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท
           

ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชั่นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้