วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:35 น.

เศรษฐกิจ

รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนตามนโยบาย “No Gift”

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.48 น.

รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนตามนโยบาย “No Gift”
           

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม.และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดตามนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ (No Gift Policy) เนื่องในวันธรรมาภิบาล รฟม. (GCG Day) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ รฟม. ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนิทรรศการ GCG Edutainment ณ อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงสื่อสารการดำเนินงานดังกล่าวของ รฟม. ไปยังกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.