วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:09 น.

เศรษฐกิจ

กทพ.เซ็นจ้าง ช.การช่าง ผุดทางด่วนพระราม 3-วงแหวนตะวันตก

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.12 น.

กทพ.เซ็นจ้าง ช.การช่าง ผุดทางด่วนพระราม 3-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านตะวันตก

วันที่ 4 ธ.ค.62 นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  เปิดเผยภายพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 ว่าสำหรับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา คือ สัญญา 1 ถึง 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บ ค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร โดยสัญญาที่ 4 ที่มีพิธีลงนามในวันนี้เป็นงานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร และงานก่อสร้างทางพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร โดยโครงการฯ เริ่มต้นตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนบุรี) ผ่านถนนพระรามที่ 3 สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ มีระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคานานาชาติ ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,636,192,131.80 บาท (หกพันหกร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาดำเนินการ 1,170 วัน

“ขณะนี้มีการเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วประมาณ 80 % ที่ยังเหลือ 20 % นั้น ยังติดปัญหาการส่งมอบซึ่งได้ประสานไปยังกรมทางหลวงในการจัดการปริมาณการจราจร ซึ่งเป็นช่วงของสัญญาที่ 3 สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 39 เดือน สำหรับโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2”นายสุชาติ กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้ พิจารณาเรื่องของการลดค่าผ่านทางแบบตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้องระบุเวลานั้น กรณีดังกล่าวการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาโดยจะเสนอเป็นลักษณะมอบส่วนลด 10% ในผู้ใช้ทางที่ถือบัตรEasy Pass เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ก่อนจะประมาณผลอีกครั้ง