วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:45 น.

เศรษฐกิจ

ขุนคลังปลื้ม! ต่างชาติเชื่อมันรบ. ถามแล้วคนไทยหละ

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 13.02 น.

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่หลายท่านคงทราบข่าวแล้วว่า สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน Standard & Poor's (S&P) Global Ratings ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือทางการเงินของประเทศไทย (Outlook) จากระดับ “มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)” เป็น “เชิงบวก (Positive Outlook)” และคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Credit Rating) ไว้ที่ BBB+ ซึ่งเป็นการปรับสถานะเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี โดยถือเป็นสถาบันที่ 3 ต่อจาก บริษัท Fitch Ratings (Fitch) และบริษัท Moody's Investors Service (Moody’s) ซึ่งหมายความทุกคนมองอนาคตประเทศไทยเป็นบวก   

โดยมีเหตุผลคือ 1.พื้นฐานทางการเงินการคลังที่แข็งแรง ระดับหนี้สาธารณะที่ต่ำ ซึ่งสามารถช่วยให้เราออกมาตรการต่างๆเพื่อดูแลเศรษฐกิจได้ 2. ศักยภาพของประเทศที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ 3.ฐานะการเงินระหว่างประเทศและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง 4.การดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา และ การมียุทธศาสตร์ชาติที่ดี มีเสถียรภาพทางการเมือง ที่จะส่งผลดีกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ และการบริหารงานเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในวันนี้ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นผมจึงอยากคนไทยต้องเชื่อมั่นในประเทศของตนเอง ดูแลกันด้วยมาตรการที่มี  โดยหากเราเชื่อมั่น ช่วยกันคนละไม้คนมือ มีกำลังใจ และร่วมเดินไปด้วยกัน ผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญด้านเศรษฐกิจจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน และเชื่อว่าในปีหน้าสถานการณ์จะดีขึ้น

ดีที่สุดคือ การทำให้ตัวเรามีความพร้อมและแข็งแกร่ง เป็นภูมิคุ้มกันให้กับประเทศของเรา