วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:37 น.

เศรษฐกิจ

ทางหลวง จัดจุดกางเต็นท์ฟรี 41จุด รับลมหนาวปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 12.51 น.

ทางหลวง จัดจุดกางเต็นท์ฟรี 41จุด รับลมหนาวปีใหม่

           

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดเตรียมให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 15 จังหวัด (41 แห่ง) เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนหรือแวะพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดจุดบริการลานลานกางเต็นท์ ดังนี้จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง
      หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 กม.ที่ 31+450 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
      หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ทล.ที่ 14+584 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
       หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 กม.ที่ 84+215 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาว

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง
      หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 กม.ที่650+917 ตอน สบปราบ-เกาะคา
      หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 กม.ที่ 482+356 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง
       หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 กม.ที่ 197+350 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู
       หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 กม.ที่ 240+750 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ถ้ำแก้วโกมล
        หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 กม.ที่284+856 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งบัวตอง
      หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 กม.ที่ 197+907 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู
      หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอน ทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮู

จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง
       หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 กม.ที่ 896+845 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว
       หมวดทางหลวงเชียงราย ทล. 1 กม.ที่ 933+885 ตอน แยกแม่กรณ์ – บ้านห้วยพลู
       หมวดทางหลวงหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 กม.ที่ 63+500 ตอน ขุนห้วยไคร้ –ผาตั้ง (ขาเข้า) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูชี้ฟ้า

จังหวัดน่าน 3 แห่ง
        หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 กม.ที่ 69+485 (ขาออก) ตอน เด่นชาติ – นาน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ดอยเสมอดาว
        หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 กม.ที่ +000 (ขวาทาง) ตอน สะเถิน – สบทุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วนอุทยานภูลังกา,จุดชมวิวภูลังการีสอร์ท,จุดชมวิวดอยจี๋
       หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 กม.ที่ +110 (ซ้ายทาง) ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง บ่อเกลือโบราณ, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
         หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล. 222 กม.ที่ 102+526 ตอน ท่ากกแดง –บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ภูทอก ,หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ ฯลฯ

จังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง
        แขวงหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง – นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
       หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอน นครชุม – วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า,น้ำตกวังชมภู,น้ำตกเต่าดำ
       หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น) ,น้ำตกคลองลาน

จังหวัดตาก 6 แห่ง
      หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 511+826 ตอน วังเจ้า – ตาก
      หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 กม.ที่ 560+449 ตอน วังม่วง – แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
       หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 กม.ที่ 33+621 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) –แม่ละเมา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าพ่อพะวอ,ล่องแก่งแม่ละเมา,เนินพิศวง,ตลาดริมเมย
      หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 กม.ที่ 115+550 ตอน แม่สลิดหลวง- แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต(ครูบาสร้อย) ,อุทยานแห่งชาติแม่เมย,ม่อนกิ่วลม
      หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 กม.ที่ 88+050 ตอน ห้วยน้ำริน – อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด
       หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 กม.ที่ 165+799 ตอน อุ้มผาง – กะแง่ดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู ,ถ้ำตะโค๊ะบิ๊,ดอยวัดหมด,วัดโบถส์ไม้สัก,วัดหนอง

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
       หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 กม.ที่ 184+219 ขวาทาง ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน

จังหวัดพิษณุโลก 4 แห่ง
       หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 กม.ที่ 269+100 ตอน วังทอง –เข็กน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง
       หมวดทางหลวงนครไทย ทล.2013 กม.ที่ 23+700 ตอน น้ำเทิน –บ่อโพธิ์
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทล.11 กม.ที่ 237+500 ตอน บ้านป่า – นาอิน
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทล.11 กม.236+335 ตอน บ้านป่า – นาอิน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 แห่ง
        หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 กม.ที่ 23+600 ตอน นางั่ว – ทุ่งเสมอ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง – พระตำหนักเขาค้อ – อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
       หมวดทางหลวงวิเชียรบุรี ทล.21 กม.ที่ 125+403 ตอนศรีเทพ – ซับสมอทอด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
       หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 กม.ที่ 266+737 ตอน ผานกเค้า –หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จังหวัดเลย 2 แห่ง
       หมวดทางหลวงเชียงคาน ทล. 201 กม.ที่ 394+929 ตอน ปากภู – เชียงคาน
        หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 กม.ที่ 0+925 ตอน โขงเจียม – สะพือ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง วัดถ้ำคูหาสวรรค์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
        หมวดทางหลวงกันทรลักษณ์ ทล. 211 กม.ที่ 59+900 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขา พระวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร,ผามออีแดง,เขาพระวิหาร

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
        หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 กม.ที่ 116+574 (ขาออก กทม.) ตอน ยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย
        หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 กม. ที่ 199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาด

จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง
       หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 กม.ที่ 5+006 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง, ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง, ถ้ำพุหวาย


       หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ทล.3011 กม.ที่ 24+200 ตอน บ้านไร่ – บ้านใต้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง ศูนย์ผ้าทอบ้านผาทั่ง ,ต้นไม้ยักษ์ ,วัดถ้ำเขาวง ,ถ้ำพุหวายศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสวนพฤษศาสตร์แก่นมะกรูด
        ทั้งนี้  กรมทางหลวงขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)