วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:35 น.

เศรษฐกิจ

พนง.กทพ.ยื่นหนังสือหลังยุติข้อพิพาทค่าโง่

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.18 น.

พนง.กทพ.ยื่นหนังสือหลังยุติข้อพิพาทค่าโง่

       

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับหนังสือจากตัวแทนพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้ยื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด ซึ่งพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเจรจามาโดยตลอด แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้กลุ่มพนักงาน กทพ. เกิดความกังวลต่อความมั่นคงและสวัสดิภาพการทำงานอย่างมาก จึงได้ทำหนังสือเพื่อชี้แจงจุดยืน ดังนี้
       

1. ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหาร กทพ. ทำให้เกิดปัญหาพิพาทกับเอกชนมาโดยตลอด และไม่ได้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ทำให้ยืดเยื้อมากว่า 30 ปี หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เป็นภาระทางการเงินของประเทศและประชาชน และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ รายได้ของพนักงาน กทพ.
       

2. การเจรจาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีให้ข้อมูลแก่สังคมในทางที่ผิดว่าควรจะสู้คดีในทุกคดี โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในกรณีที่แพ้คดี
       

3. กลุ่มพนักงาน กทพ. มีจุดยืนต้องการให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้หมดสิ้นไปจากหน่วยงาน บนพื้นฐานที่เป็นธรรม ไม่ทำให้ กทพ. และรัฐเสียหาย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ และรายได้ของพนักงาน กทพ. และขอสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่จะเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นหลัก
         

4. ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติให้เพิ่มเงินเดือนให้พนักงาน กทพ. ทุกคน คนละ 1 ขั้น เหมือนธนาคารออมสิน ที่ทำโครงการธนาคารประชาชนจนประสบความสำเร็จ เนื่องจาก กทพ. ได้ระดมทุนในกองทุน Thailand Future fund และการขยายสัมปทานจนประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล