วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 02:17 น.

เศรษฐกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.19 น.
เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ
 
 
เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มุ่งรักษาระบบนิเวศป่าเมฆ
พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโก กรุ๊ป และ นายจักษ์กริช  พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมส่งมอบ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่ปรับปรุงใหม่” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์         อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังเปิดให้บริการเส้นทางฯ มากว่า 20 ปี เพื่อรักษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆและป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำแก่เยาวชนและนักท่องเที่ยว โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี