วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:26 น.

เศรษฐกิจ

ADVANC ชนะการประมูล 5G ครบทั้ง 3 คลื่นคว้าใบอนุญาตสูงสุด

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.27 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศผลการประมูลคลื่น 5G อย่างเป็นทางการ โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในกลุ่ม ADVANC ประมูลได้ใบอนุญาต ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ดังนี้

- คลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 ชุด รวม 2x5 MHz ในราคา  17,153 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมคลื่น 700 เดิมที่ได้รับจัดสรร เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 2x10 MHz รวมมีคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวนทั้งสิ้น 2x15 MHz

- คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 10 ชุด รวม 100 MHz ในราคา 19,560 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 12 ชุด รวม 1200 MHz ในราคา 5,340 ล้านบาท

คณะผู้บริหารได้เดินทางกลับและร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ0กการประมูลคลื่น 5G ที่ผ่านมา ADVANC รักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมที่ถือครองคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 1450 MHz พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดทั่วประเทศเป็นรายแรกเพื่อคนไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ผลการประมูลคลื่น 700 MHz ผู้ชนะประมูลได้แก่  "เอไอเอส"  จำนวน 1 ใบอนุญาตและ "แคท"  จำนวน 2 ใบอนุญาต ในราคาใบอนุญาตละ 17,153 ล้านบาท

คลื่น 2600 MHz ผู้ชนะประมูลได้แก่ "เอไอเอส"  จำนวน 10 ใบอนุญาต "ทรู" จำนวน 9 ใบอนุญาตในราคาใบอนุญาตละ 1,956 ล้านบาท

คลื่น 26 GHz ผู้ชนะประมูลได้แก่ "เอไอเอส"  จำนวน 12 ใบอนุญาต "ทรู"  จำนวน 8 ใบอนุญาต "ดีแทค"  จำนวน 2 ใบอนุญาต และ "ทีโอที"  จำนวน 4 ใบอนุญาต ในราคาใบอนุญาตละ 445 ล้านบาท

รวมแล้ว "กสทช."  มีรายได้ส่งเข้ารัฐ ในส่วนของคลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนญาต รวม51,459 ล้านบาท คลื่น 2600 MHz19 ใบอนุญาต เป็นเงิน 37,164 ล้านบาท และส่วนของคลื่น 26 GHz จำนวน 26 ใบอนุญาต เป็นเงิน 11,570 ล้านบาท

โดยในแต่ละย่านคลื่นจะผู้ที่ต้องช่วงคลื่นใดเป็นพิเศษได้มีการเสนอราคาเพิ่มอีก จนทำให้ราคาประมูลรวมเงินทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท มีใบอนุญาตคลื่น 26GHz เหลือ 1 ใบอนุญาต

โดยกรรมการ กสทช. ที่เข้าประชุมบอร์ดเพื่อรับรองผลการประมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานบอร์ด กสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ขณะที่นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ ผศ.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ลาประชุม