วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 05:51 น.

เศรษฐกิจ

MEA ไม่หมดเขตขอคืนเงินประกันใช้ไฟ

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 09.30 น.
MEA ไม่หมดเขตขอคืนเงินประกันใช้ไฟ
 
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รายงานว่า ไม่มีหมดเขต ไม่ต้องรีบร้อน ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA ทางออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ...สะดวก สบาย ตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำกันอีกครั้ง ไม่มีวันปิดรับการลงทะเบียน!!
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ด้วยความปรารถนาดีจาก MEA