วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:25 น.

เศรษฐกิจ

MEA ชี้แจงความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนใช้ไฟ

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.46 น.
MEA ชี้แจงความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนใช้ไฟ
 
MEA ชี้แจงกรณีความเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจง กรณีมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อโซเชียลระบุว่าผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่าง ๆ นั้น  MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ที่ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่าง ๆ จาก MEA ดังเดิม