วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:11 น.

เศรษฐกิจ

MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟ

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.33 น.

MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟ

 
MEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือMEA เปิดบริการตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 
เพียงใส่ข้อมูลตัวเลข
- บัญชีแสดงสัญญา
- รหัสเครื่องวัด
แล้วกดปุ่มตรวจสอบ