วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 11:53 น.

เศรษฐกิจ

รฟม. จัดกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19”ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.46 น.
รฟม. จัดกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19”ครั้งที่ 2
 
 
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนในชุมชนฮิดายะห์พัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 215 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19