วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:31 น.

เศรษฐกิจ

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมให้บริการหลังผ่อนปรนในระยะ 3

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.53 น.

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมให้บริการหลังผ่อนปรนในระยะ 3
 

 


 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการ และกิจกรรมระยะที่ 3 โดยเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัทคาดว่าเมื่อดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนดังกล่าวจะส่งผลทำให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์ เหมือนที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งยังไม่มีมาตรการผ่อนปรนที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 15,230 คน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 22,463 คน/วันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะ 1 และระยะ 2 โดยหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 คน/วัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 

 ด้านมาตรการอำนวยความสะดวก บริษัทได้เพิ่มขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทดำเนินการ สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนของ ศบค.มาตลอด โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 10 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และเพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และล่าสุดได้เพิ่มเป็น 18 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยส