วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:39 น.

เศรษฐกิจ

สนข. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.24 น.

สนข. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร สนข. โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนข. ร่วมกันกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว