วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:23 น.

เศรษฐกิจ

ทล.แจงเหตุโจรกรรมอุปกรณ์ทางหลวงลดลง 76%

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.51 น.

ทล.แจงเหตุโจรกรรมอุปกรณ์ทางหลวงลดลง 76%

       

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของกรมทางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมมูลค่าทั้งสิ้น135,320 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง มูลค่า 47,020 บาท รั้วลูกกรง จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 31,600 บาท และตู้เซฟตี้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 29,700 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลงร้อยละ 76 โดยเฉพาะป้ายจราจร สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ คาดว่าเนื่องจากเป็นช่วงอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเคอร์ฟิว นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุดในเดือนดังกล่าว รองลงมาคือ แขวงทางหลวงปัตตานี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ตามลำดับ
         

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 อุปกรณ์งานทางได้ถูกโจรกรรมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,036,480.87 บาท ซึ่งกรมทางหลวงได้มีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ถือเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป
         

หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง