วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:19 น.

เศรษฐกิจ

GGC ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยรับเปิดเทอม

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.36 น.
GGC ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยรับเปิดเทอม
 
"GGC ต้อนรับเปิดเทอม ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา"
 
นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วน หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ตัวแทนคณะผู้บริหาร ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย ขนาด 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 30 แกลลอน และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 90 ขวด ภายใต้โครงการ “Green Health Project”แก่นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 
โดยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก จะส่งมอบและนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาซก โรงเรียนบ้านชากนา และโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในบริเวณจุดคัดกรองและล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ตามมาตรการการผ่อนคลายของรัฐบาลในระยะที่ 4 ที่อนุญาตให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถเปิดทำการได้ โดยจะต้องปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 
นางฝนทิพย์ กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย นับว่ามีแนวโน้มและควบคุมได้ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน การผ่อนคลายในระยะต่างๆ ทำให้เราต้องปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ ดูแลตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดภาคเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนต่างกังวลว่า จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ การดูแลจึงต้องเป็นไปอย่างเข้มข้นและเคร่งครัด อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซกและโรงเรียนดังกล่าว เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ และยังเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของGGC ที่เราดูแลกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง  GGC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกท่านให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ และในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายโครงการดังกล่าว โดยการส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย ไปสู่โรงเรียนต่างๆเพื่อดูแลสุขอนามัยนักเรียนทั่วประเทศ” 
 
ปัจจุบัน GGC ได้ดำเนินโครงการ Green Health Project โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมาช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำ “กลีเซอรีน” เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา 99.5 % มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย โดยตลอดเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับโรงพยาบาล ภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายแห่ง รวมทั้งชุมชนในจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเพื่อสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้ขยายความร่วมมือร่วมกับองค์กรภายนอก เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการช่วยเหลือสังคม และได้ร่วมกับสภากาชาดไทย บรรจุเจลแอลกอฮอล์ลงในถุงยังชีพ (ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต) ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ มีการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไปแล้วกว่า 38,500 ขวด สบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัยกว่า 1,600 ลิตร และกลีเซอรีนบริสุทธิ์กว่า 2,100 กิโลกรัม