วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:19 น.

เศรษฐกิจ

กลุ่มดาวฯโชว์ผลปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.11 น.

กลุ่มดาวฯโชว์ผลปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน

 
Dow เผยผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2562 ระบุชู7 เป้าหมายความยั่งยืนปี68 ของบริษัทฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน
 
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)กล่าวว่า กลุ่มบริษัท ดาว ฯ บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตาม 7 เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของบริษัทฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคิดค้นนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลก
 
“เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ หากเพียงเราร่วมมือร่วมใจกัน ความสำเร็จของเราในปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่มีให้กับเรา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะยังคงพร้อมเคียงข้างคุณในปีต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” 
 
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals ซึ่งบริษัท Dow ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 โดยเป้าหมายระยะที่ 3 นี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) อีกด้วย