วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:09 น.

เศรษฐกิจ

MEA บริจาคเงินมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.27 น.
MEA บริจาคเงินมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 
MEA บริจาคเงิน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี
 
 
 
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มอบเงินบริจาคจำนวน 473,410 บาท โดยแบ่งเป็น บริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 224,440 บาท และโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 248,970 บาท โดยมี นางปรีดา เชื้อรัตนพงศ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสมจิตต์ รามนันทน์ ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันสถาปนา MEA 1 สิงหาคม 2563 ก้าวสู่วาระปีที่ 62 อย่างมั่นคง ทันสมัย และยั่งยืน
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living