วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:03 น.

เศรษฐกิจ

รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ” ปีที่ 4 ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.28 น.

รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ” ปีที่ 4 ประจำปี 2563

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ในสังคมและวิธีการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและของที่ระลึกให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนร่วมกันเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่นักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) โดยโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมหาวีรานุวัตรซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม