วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:34 น.

เศรษฐกิจ

PEA ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.01 น.
PEA ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ
 
PEA ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
 
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บอาหารดิบให้มีความสดใหม่ สำหรับปรุงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีกรรมการ กฟภ. ผู้ว่าการและคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีส่งมอบ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี