วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:16 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมเร่งสรุปรายละเอียดรถไฟสายสีแดง

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.48 น.
คมนาคมเร่งสรุปรายละเอียดรถไฟสายสีแดง  
 
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการปรับกรอบวงเงินลงทุน และจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ว่าในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สรุปรายละเอียดการก่อสร้างโครงการซึ่งในส่วนของงาน Variation Order (VO) นั้น รายละเอียดที่นำเสนอในครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งจำนวนรายการและตัวเลขยังไม่ตรงกัน โดยการรถไฟจะต้องสรุปในวันที่ 20 สิงหาคม 2563นี้ เพื่อนำเสนอต่อกรมขนส่งทางราง (ขร.) ในการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักการโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจะต้องเปิดเดินรถ แต่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในมาตรฐาน 100% อย่างไรก็ตาม หากกรมขนส่งทางรางตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมที่มีตนเป็นประธานอีกครั้ง ก่อนจะสรุปและนำเสนอต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
 
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ในส่วนของการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุงเสร็จ 100% เหลืองานตกแต่งภายใน และส่งมอบระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สัญญาที่ 2 งานโยธาและทางวิ่ง สำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต เสร็จ 100% อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานให้ รฟท. และสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ  สำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ปัจจุบันคืบหน้า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้