วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 23:20 น.

เศรษฐกิจ

บวท.สรุปยอดเที่ยวบินส.ค.เพิ่มจากเดิม9.8%

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.47 น.

บวท.สรุปยอดเที่ยวบินส.ค.เพิ่มจากเดิม9.8%

         

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนสิงหาคม 2563 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 % ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือนสิงหาคม 2563 วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ดังนี้
       

-เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน
     

 - เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน
       

- เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน
       

-เที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน
       

ทั้งนี้ วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน ในขณะที่เดือนสิงหาคม 2562 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66 % และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 %