วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 16:53 น.

เศรษฐกิจ

ทช.เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงสี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.38 น.

ทช.เร่งแก้ปัญหาจราจรช่วงสี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร
 

 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท( ทช.)  เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นโครงข่ายถนนเลี่ยงเมืองชุมพรทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดเขตชุมชนเมืองและสี่แยกปฐมพรได้ดีขึ้น ช่วยลดความหนาแน่น คลี่คลายการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 (สี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร) เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เข้า-ออก ตัวเมืองชุมพรอีกทั้งเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลงสู่ภาคใต้ ร่นระยะทางได้ประมาณ 6 กิโลเมตร ประหยัดเวลาในการเดินทางสู่เส้นทางหลัก สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตลอดจนเป็นการขยายชุมชนออกไปทางด้านทิศใต้ เพื่อพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

 

โดยการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.ที่ 0+000 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 บริเวณ กม.ที่ 2+500 ด้านขวาทาง แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณ กม.ที่ 6+100 ด้านซ้ายทาง ระยะทางรวมโดยประมาณ 8.440 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 250 เมตร ข้ามคลองท่าตะเภา 1 แห่ง และสะพานข้ามคลองชุมพรยาวตลอด ไปจนข้ามทางรถไฟ รวมความยาว 945 เมตร 1 แห่ง ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 788 ล้านบาท