วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:55 น.

เศรษฐกิจ

BLCP คว้า 3 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.04 น.


BLCP คว้า 3 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

 BLCP คว้า 3 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม จากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมรับมอบโล่และประกาศนียบัตร รวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)  รางวัลโครงการสวนป่าบีแอลซีพี ช่วยลดโลกร้อน และรางวัลโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 


นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า “BLCP มีนโยบายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนชาวระยองมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่า รวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  อาทิ โครงการสวนป่าบีแอลซีพี(ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) พื้นที่ 10 ไร่ ระยะเวลา 13 ปี ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 106.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)  โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  ได้ 974 gCO2e / kWh และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พื้นที่ 25 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 20 ton CO2e  ระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น โครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน