วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:25 น.

เศรษฐกิจ

"สุพัฒนพงษ์"มอบนโยบายให้ ปตท. เร่งโครงการสำคัญดึงนักลงทุนEEC

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563, 05.15 น.
"สุพัฒนพงษ์"มอบนโยบายให้ ปตท. 
เร่งโครงการสำคัญดึงนักลงทุนEEC
 
"สุพัฒนพงษ์"มอบนโยบายให้ ปตท. เร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนในพื้นที่ EEC ขณะที่รัฐบาลจ่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต.ค.นี้
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมบริษัท ปตท.ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ปตท.เร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนมาในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของ ปตท. รวมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำไว้แล้วเพื่อรองรับการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้นักลงทุนหลายรายให้ความสนใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.มีแผนลงทุนในปี 2563 จำนวน 2 แสนล้านบาท และในอีก 5 ปีข้างหน้ายังมีแผนลงทุนอีก 9 แสนล้านบาท ซึ่งกลุ่ม ปตท.จะเป็นกำลังของประเทศในการเดินหน้าทางด้านเศรษฐกิจหลังไทยประสบปัญหาโควิด-19
 
สำหรับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ไปดำเนินการพิจารณาอัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติฯและทบทวนค่าบริการขนส่งก๊าซฯทางท่อให้เหมาะสมนั้น ยืนยันว่าไม่ได้ให้ปรับราคาก๊าซขึ้นหรือปรับลง และไม่เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบรายได้ของปตท. แต่ที่ต้องทบทวนเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์หลายอย่างในประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ปริมาณการซื้อขาย ก๊าซฯลดลง จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 จึงให้ กกพ.ไปทบทวนค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซรวมถึงค่าบริการขนส่งก๊าซฯทางท่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
"ประกอบกับเป็นหน้าที่ของ กกพ.ต้องทบทวนอัตราค่าบริการดังกล่าวตามรอบปีอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันถึงรอบที่ต้องทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมต่อไป"
 
อย่างไรก็ตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลจะมีแพ็กเกจออกมาในเดือน ต.ค. 2563 นี้ พร้อมกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคพลังงานด้วย เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน แต่ต้องรอให้แผนพลังงาน 4 แผนผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อน โดย 4 แผน ประกอบด้วย 1.แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  2.แผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) 3.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) และ4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan )
 
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า มติ กบง.ที่จะให้ กกพ.มาดำเนินการทบทวนค่าบริหารจัดการ ก๊าซฯ นั้น ทาง ปตท.พร้อมให้ความร่วมมือ หาก กกพ. ต้องการคำชี้แจงหรือข้อมูลใดๆ ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะกระทบรายได้ด้านก๊าซฯ ต่อปตท. หรือไม่  คงต้องใช้เวลาในการหารือและให้ข้อมูลกับ กกพ.ก่อน
 
ทั้งนี้ส่วนแผนการลงทุน 2 แสนล้านบาท ในปี 2563 ของกลุ่ม ปตท.นั้น เป็นงบที่ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ต้นปี 2563 และระยะเวลาที่เหลืออีก  3 เดือนจากนี้ ปตท.มั่นใจว่าจะมีการใช้เงินได้ตามแผนงานแน่นอน ส่วนแผนการลงทุน 5 ปี(2563-2567)ของปตท.มีกรอบวงเงิน 9 แสนล้านบาท แต่จะมีการปรับแผนดังกล่าวในทุกปีด้วย