วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:05 น.

เศรษฐกิจ

Dow รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.18 น.
Dow รับรางวัลองค์กรดีเด่น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 
Dow รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครบหนึ่งทศวรรษ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563 ระดับแพลตินัม” (2020 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platinum Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร และนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก มร.ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี มร.เกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
 
 
รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม จากการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม” เป็นครั้งแรกในปีนี้