วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 14:52 น.

เศรษฐกิจ

“จุติ” ปล่อยรถรัฐบาลสัญจร รับเรื่องร้องทุกข์

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 00.24 น.
“จุติ” ปล่อยรถรัฐบาลสัญจร  รับเรื่องร้องทุกข์
 
 
“จุติ” ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจร ผนึกหน่วยงานพันธมิตรร่วมแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็ว
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสะเดา อำเภอวังทอง เพื่อพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยกับกลุ่มผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปล่อยคาราวาน "รถรัฐบาลสัญจร" เพื่อให้บริการต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนในพื้นที่ทั่วจังหวัดพิษณุโลก
 
 
รถรัฐบาลสัญจร นับเป็นคันแรกที่นำร่องลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยรถรัฐบาลสัญจรจะเคลื่อนที่ออกไปตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก แล้วนำมาแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ตลอดจนทีม พม. One Home จังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ