วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:39 น.

เศรษฐกิจ

ไทยออยล์ เปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.43 น.
ไทยออยล์ เปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่
 
 
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานโรงกลั่นแห่งใหม่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามอาคารว่า สัฏฐิวรรษวิรุฬห์ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  ประธานกรรมการ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี