วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 02:45 น.

เศรษฐกิจ

MEA สนองนโบายมติ ครม. ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 08.35 น.
MEA สนองนโบายมติ ครม. ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า
 
MEA ตอบรับมติ ครม. พร้อมช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล
 
 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามมติ ครม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ MEA มีความพร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะมีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 13 มกราคม 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันในวาระต่อไป 
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลมาตรการส่วนลดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130