วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 03:17 น.

เศรษฐกิจ

พก. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.21 น.

พก. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

 
อธิบดี พก. กำชับหน่วยงานในสังกัด เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19
 
 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ย้ำและกำชับให้หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แห่ง เคร่งครัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 หลังมีการแพร่ระบาดระลอก 3 ซึ่งล่าสุดได้มีการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และกระจายสู่ต่างจังหวัด
 
อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากรและผู้ใช้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ การใช้มาตรการเว้นระยะห่าง งดการเยี่ยมจากบุคคลภายนอก และงดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ทางกรมฯ มีความห่วงใยคนพิการทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ดูแลตนเอง อย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกัน