วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 05:16 น.

เศรษฐกิจ

กทท.คุมเข้มตรวจสอบการล็อคสลักตู้คอนเทนเนอร์ทุกคัน

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.24 น.

กทท.คุมเข้มตรวจสอบการล็อคสลักตู้คอนเทนเนอร์ทุกคัน
 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.ร่วมรณรงค์โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ขับรถดีมีวินัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รักษาวินัยจราจร รวมทั้งตรวจสอบการล็อคสลักตู้คอนเทนเนอร์ทุกคันก่อนนำสินค้าเข้า – ออก จากเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถและถนนร่วมกัน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ในส่วนของ ทกท. ยังจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และรถดับเพลิง ตลอดจนพนักงานดับเพลิง เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณหน้าท่าเทียบเรือและพื้นที่อื่นๆ ภายในเขตรั้วศุลกากร ทกท. ด้วย และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กทท. โทร. 0-2069-3190

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กทท. ได้กำหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูเข้า-ออก ภายในเขตรั้วศุลกากร ทกท. นอกจากนี้ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ตามจุดติดต่องาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ