วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:58 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟ โชว์ตัวเลขผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.42 น.
รถไฟ โชว์ตัวเลขผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์
 
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวานนี้ (9 เมษายน 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 51,247 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ จำนวน 51,247 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 1,609 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 28,824 คน ผู้โดยสารขาเข้า 22,423 คน
 
ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 17,199 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 15,175 คน สายเหนือ 11,700 คน สายตะวันออก 5,641 คน และสายแม่กลอง 1,532 คน
 
 
สำหรับวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 บรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้เวลาในวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มอีก 3 ขบวน ดังนี้
1. ขบวน 955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 07.15 น.
2. ขบวน 977 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 09.10 น.
3. ขบวน 967 กรุงเทพ - อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงเวลา 09.25 น.
 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่มีการระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด ยังคงมีผู้โดยสารทยอยคืนตั๋วโดยสารเพื่อยกเลิกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดการคืนตั๋วเพิ่มขึ้น 3,853 ที่นั่ง ยอดรวมการคืนตั๋วโดยสารสะสม 8,853 ที่นั่ง คิดเป็น 5 % ของขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564) จากการประเมินภาพรวมทั้งหมดคาดว่า จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลงเหลือประมาณ 50,000 คนต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 100,000 คนต่อวัน คือลดลง 50%
 
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง