วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:34 น.

เศรษฐกิจ

บางจากฯ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.00 น.
บางจากฯ ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
 
 
 
ทีมงานการตลาดส่วนธุรกิจภาคเหนือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงานการตลาดบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ขนาด 1,500 cc จำนวน 5,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนายแพทย์ทอง พันธ์ทอง รองสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าศูนย์รับบริจาค เป็นผู้รับมอบ