วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:02 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟแจ้งสถานการณ์ผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.18 น.

รถไฟแจ้งสถานการณ์ผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์
 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 46,836 คน เป็นการโดยสารขบวนรถปกติ 44,340 คน ขบวนรถเสริม 2,496 คน และแบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 27,705 คน ผู้โดยสารขาเข้า 19,131 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 17,910 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 14,489 คน สายเหนือ 9,418 คน สายตะวันออก 3,816 คน และสายแม่กลอง 1,203 คน

ขณะที่บรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ (11 เมษายน 2564) ยังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน ซึ่งมีสภาพการโดยสารไม่หนาแน่น จึงคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟทั้งขาเข้าและขาออกทั่วประเทศประมาณ 45,000 คน

 

 

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่มีการขยายตัวไปหลายพื้นที่ ทำให้ยังมีผู้โดยสารทยอยขอคืนตั๋วโดยสารเพื่อยกเลิกการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมียอดการคืนตั๋วเพิ่มขึ้นอีก 1,604 ที่นั่ง รวมยอดรวมการคืนตั๋วโดยสารสะสม 10,457 ที่นั่ง คิดเป็น 6.2% ของภาพรวมการเดินทางขบวนรถที่มีการสำรองที่นั่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ การรถไฟฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ (ทางตัดถนนรถยนต์-รถไฟ) ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง และขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง